Met de wet DBA zelfstandig zonder VAR

Scienceport   28 november 2015   Reacties uitgeschakeld voor Met de wet DBA zelfstandig zonder VAR

Met de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), komt er een einde aan de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA heeft als doel om het makkelijker te maken om als zelfstandige aan de slag te gaan, maar wil tegelijkertijd ook zogenaamde schijnconstructies voorkomen. Voor iemand die ‘echt’ zelfstandig is, hoeven namelijk geen sociale premies en loonheffingen afgedragen te worden. Daar werd in het verleden weleens misbruik van gemaakt. Mensen werden dan als zelfstandige aangenomen, maar eigenlijk waren ze gewoon in loondienst. De wet DBA moet daar een einde aan maken.

Per 1 mei ondernemen zonder VAR

Per 1 mei 2016 gaat de VAR verdwijnen. Opdrachtnemers kunnen vanaf die datum geen nieuwe VAR-verklaring aanvragen. Vanaf die datum wordt er, conform de wet DBA, gewerkt met zogenaamde modelovereenkomsten. Modelovereenkomsten zijn overeenkomsten die door de belastingdienst, in samenspraak met brancheorganisaties zijn opgesteld. Een opdrachtnemer die gebruik maakt van een dergelijk modelcontract ‘zit safe’. Over de inkomsten uit hoofde van die overeenkomst hoeven geen loonheffingen en sociale premies afgedragen te worden. (Anders dan de belasting die de ondernemer sowieso moet afdragen). Kan de opdrachtnemer zich niet vinden in het contract dat door de Belastingdienst als model wordt gebruikt, dan kan hij een eigen contract opstellen en dit goed laten keuren door de Belastingdienst.

Tot 1 mei 2017 is er een overgangstermijn

De Belastingdienst gaat vanaf 1 mei 2016 nog niet heel fors controleren. Er geldt een overgangstermijn van een jaar. In dit jaar krijgen opdrachtgevers en werknemers de tijd om hun werkwijze op elkaar aan te passen. In deze periode wordt er uiteraard wel toezicht gehouden, maar de Belastingdienst zal dan eerder voorlichten, dan handhaven. Dit ontslaat partijen uiteraard niet van de plicht geen verkapte arbeidsbetrekking aan te gaan. Als er duidelijk sprake is van misbruik, kan de Belastingdienst uiteraard wel handhaven.