Algemene Voorwaarden

Veel ondernemingen maken gebruik van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn bedingen die standaard aan een overeenkomst worden toegevoegd en maken dus ook deel uit van de overeenkomst. Algemene voorwaarden zijn nodig om het handelsverkeer soepel te laten verlopen. Het komt echter vaak voor dat ondernemers er van uitgaan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, terwijl dit niet zo is!

Algemene voorwaarden worden snel aanvaard

De hoofdregel is dat algemene voorwaarden overhandigd moeten worden. Dit is in de dagelijkse praktijk niet altijd handig, daarom mogen algemene voorwaarden ook elektronisch verstrekt worden op voorwaarde dat de overeenkomst langs elektronische wijze tot stand komt, of dat de wederpartij voor het aangaan van de overeenkomst aangeeft dat de algemene voorwaarden ook digitaal verstrekt mogen worden.

Digitaal verstrekken van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verstrekken moet precies gebeuren. De Hoge Raad is van mening, vrij vertaald, dat de partij die de algemene voorwaarden van toepassing wil hebben, daar ook wel wat moeite voor moet doen. In een e-mail de opmerking plaatsen dat er algemene voorwaarden zijn en dat die op de website te vinden zijn is niet voldoende. Er moet een link naar de algemene voorwaarden geplaatst worden, of de algemene voorwaarden moeten in de e-mail worden bijgevoegd.

Als je een link naar de algemene voorwaarden plaatst, dan ben je nog steeds niet helemaal veilig. De algemene voorwaarden moeten namelijk ook opgeslagen kunnen worden. Pas als de algemene voorwaarden eenvoudig op ‘een duurzame gegevensdrager’ opgeslagen kunnen worden, dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Het is belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. De sanctie op het niet, of niet juist verstrekken van algemene voorwaarden is namelijk dat de voorwaarden niet van toepassing zijn. In veel algemene voorwaarden worden exonoraties opgenomen, waardoor een ondernemer minder risico’s loopt. Als de voorwaarden niet juist worden verstrekt, gelden deze exonoraties dus ook niet!