De activiteiten van de ABU

Scienceport   28 mei 2015   Reacties uitgeschakeld voor De activiteiten van de ABU

Met zo’n 500 leden vertegenwoordigt de Algemene Bond Uitzendondernemingen zo’n 65% van de uitzendorganisaties. De uitzendbranche is een grote branche. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 mensen als uitzendkracht aan de slag. Als grootste vertegenwoordiger van de uitzendorganisaties die dit mogelijk maken heeft de ABU een uitgebreid takenpakket.

De ABU lobbyt

Een van de belangrijkste activiteiten van de ABU is het behartigen van de belangen van haar leden. De ABU is daarom veel bezig met het beïnvloeden van wet- en regelgeving. Een van de belangrijkste doelstellingen van de ABU is om regelgeving te creëren die een fatsoenlijke, flexibele arbeidsmarkt mogelijk te maken. Daarnaast houdt de ABU zich bezig met marktverruiming. Dat wil zeggen dat de ABU probeert om mensen die langdurig werkloos zijn weer aan de slag te krijgen. De ABU doet dit vaak in samenwerking met de overheid.

De ABU waakt over de kwaliteit van haar leden

In iedere branche zijn rotte appels te vinden. Ook in de uitzendbranche. De ABU heeft ook een eigen keurmerk ontwikkelt. Met dit keurmerk wil de ABU de kwaliteit van een uitzendbureau garanderen. Leden van de ABU met het ABU-keurmerk moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Deze eisen liggen met name op het gebied van het naleven van de arbeidsvoorwaarden, de afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en het naleven van de eigen gedragsregels.

Onderzoek door de ABU

De ABU doet onderzoek naar de arbeidsmarkt en informeert haar leden en andere belanghebbenden op deze manier. Het doel van de ABU is om de beeldvorming over uitzendkrachten zo zorgvuldig mogelijk te hebben. Daarnaast adviseert de ABU haar leden op diverse gebieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan ICT, juridische zaken en andere terreinen.